Awayzon
İletişim

TATİLDE KİRALA TURİZM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ İLETİŞİM AÇIK RIZA METNİ

Tatilde Kirala Turizm ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (“Tatilde Kirala”)tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında hazırlanmış olan Aydınlatma Metni tarafıma sunulmuştur.

KVKK kapsamında Tatilde Kirala tarafından; kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıtlar, müşteri işlem ve işlem güvenliğine ilişkin kişisel verilerimin, müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması adına Tatilde Kirala’nın hizmet aldığı ve mesajlaşma hizmeti sunan uygulama ve platformlar (WhatsApp, Connexease) üzerinden sözlü veya yazılı soru, talep, görüş ya da şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi, takibi ve sonuçlandırılması amacıyla ve işlemin söz konusu platform ve uygulamalar aracılığı ile gerçekleşmesi nedeniyle, mesajlaşma hizmeti altyapı sağlayıcısı ile bu platform ve uygulamaların yurt dışında yer alan sağlayıcılarına (Meta Inc.) aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Veri Sorumlusu:Tatilde Kirala Turizm ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi

Posta adresi:Koru Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, North Star Blok:4 İç Kapı No: 20 Çankaya/Ankara

E-posta adresi:kvkk@tatildekirala.com

KEP adresi:tatildekirala@hs01.kep.tr